Pozorište „Boško Buha“ - Beograd

Pozorište „Boško Buha“ – Beograd

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Pozorište Boško Buha
Godina izgradnje: 1931.
Mesto: Beograd
Adresa: Trg Republike 3
Internet prezentacija: www.boskobuha.rs
Kontakt: bosko@buha-theater.com

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz salu

OSTALI DOKUMENTI

BIBLIOGRAFSKI PODACIUPITNIK ZPKPOSTALI GRAFIČKI PRILOZI

GALERIJA