Malo pozorište "Duško Radović" - Beograd

Malo pozorište “Duško Radović” – Beograd

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Malo pozorište “Duško Radović”
Godina izgradnje: 1967.
Mesto: Beograd
Adresa: Aberdareva 1, Tašmajdan
Internet prezentacija: www.malopozoriste.co.rs
Kontakt: direktor@malopozoriste.co.rs

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz salu

OSTALI DOKUMENTI

BIBLIOGRAFSKI PODACIOSTALI GRAFIČKI PRILOZI

GALERIJA