Pozorište lutaka Niš

Pozorište lutaka Niš

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Pozorište lutaka
Godina izgradnje: 1977.
Mesto: Niš
Adresa: bul. Zorana Đinđića br. 7
Internet prezentacija: www.nispuppets.org.rs
Kontakt: pozlutaka@medianis.net

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz saluŠema sale sa tehničkim podacima

OSTALI DOKUMENTI

Upitnik ZPKR

GALERIJA