Narodno pozorište Niš

Narodno pozorište Niš

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Narodno pozorište
Godina izgradnje: 1937-1939.
Mesto: Niš
Adresa: Sinđelićev Trg b.b.
Internet prezentacija: www.narodnopozoristenis.rs
Kontakt: npnis@narodnopozoristenis.rs

oPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaUža situacijaOsnova i presek kroz saluŠema saleGrafička dokumentacija

OSTALI DOKUMENTI

BibliografijaUpitnik ZPKRDodatne fotografije

GALERIJA