Kraljevačko pozorište

Kraljevačko pozorište

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Kraljevačko pozorište
Godina izgradnje: kraj 19. veka.
Mesto: Kraljevo
Adresa: Toplice Milana 1
Internet prezentacija: www.kraljevackopozoriste.rs
Kontakt: kv.teatar@gmail.com 

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz salu

OSTALI DOKUMENTI

Ostale fotografije

GALERIJA