Knjaževsko-srpski teatar Kragujevac

Knjaževsko-srpski teatar Kragujevac

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Knjaževsko-srpski teatar
Godina izgradnje: 1929.
Mesto: Kragujevac
Adresa: Daničićeva 3
Internet prezentacija: www.joakimvujic.com
Kontakt: pozoristetjv@open.telekom.rs

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz salu

OSTALI DOKUMENTI

BibliografijaUpitnik ZPKR

GALERIJA