Narodno Pozorište Užice

Narodno Pozorište Užice

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Narodno Pozorište
Godina izgradnje: 1967.
Mesto: Užice
Adresa: Trg Partizana 12
Internet prezentacija: www.teatar.rs
Kontakt: zoran.stamatovic@uzickopozoriste.rs

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova velike salePresek kroz veliku saluPlan rasveteGrafička dokumentacija

OSTALI DOKUMENTI

BibliografijaIstorijat

GALERIJA