Pozorište „Dobrica Milutinović“ Sremska Mitrovica

Pozorište „Dobrica Milutinović“ Sremska Mitrovica

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Pozorište „Dobrica Milutinović“
Godina izgradnje: 1894-1895.
Mesto: Sremska Mitrovica
Adresa: Gradski Park 2
Internet prezentacija: www.pozoristedm.com
Kontakt: pozoristedm@gmail.com  

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz salu

OSTALI DOKUMENTI

Bibliografija

GALERIJA