Pozorište Mladih Novi Sad

Pozorište Mladih Novi Sad

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Pozorište Mladih
Godina izgradnje: 1936.
Mesto: Novi Sad
Adresa: Ignjata Pavlaša 4-8
Internet prezentacija: www.pozoristemladih.co.rs
Kontakt: direktor@pozoristemladih.co.rs

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz veliku saluOsnova i presek kroz malu salu

OSTALI DOKUMENTI

Bibliografija

GALERIJA