Univerzalana sala-bioskop zgrade NIS-a Novi Sad

Univerzalana sala-bioskop zgrade NIS-a Novi Sad

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Univerzalana sala-bioskop zgrade NIS-a
Godina izgradnje: 1998.
Mesto: Novi Sad
Adresa: Narodnog fronta 12
Internet prezentacija: /
Kontakt: igor.prusina@nis.eu

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz saluRaspored sedištaOsnova prizemlja

OSTALI DOKUMENTI

Podaci o velikoj saliTehnički podaciDodatne fotografijeDodatne fotografije 1

GALERIJA