Srpsko Narodno Pozorište Novi Sad

Srpsko Narodno Pozorište Novi Sad

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Srpsko Narodno Pozorište
Godina izgradnje: 1981.
Mesto: Novi Sad
Adresa: Pozorišni Trg 1
Internet prezentacija: www.snp.org.rs
Kontakt: uprava@snp.org.rs 

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova velike salePresek kroz veliku saluOsnova i presek kroz malu salu

OSTALI DOKUMENTI

BibliografijaTehnički podaciDodatne fotografijeDodatne fotografije 1

GALERIJA