Narodno pozorište "Sterija" Vršac

Narodno pozorište “Sterija” Vršac

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Narodno pozorište “Sterija”
Godina izgradnje: 1896.
Mesto: Vršac
Adresa: Svetosavski Trg 6
Internet prezentacija: www.npsterija.rs
Kontakt: sterija@hemo.net

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz salu

OSTALI DOKUMENTI

BibliografijaIstorijat

GALERIJA