SVEČANO OTVARANJE STUDIJA SCENSKOG DIZAJNA

SVEČANO OTVARANJE STUDIJA SCENSKOG DIZAJNA

Čemu služi umetnost danas?
dr Irina Subotić, profesor emerita

petak, 27. septembar 2013, 18.00h
amfiteatar „Ranko Radović“, Departman za arhitekturu i urbanizam

Departman za arhitekturu i urbanizam i Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju (SCEN) Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sa velikim zadovoljstvom su najavili početak rada novih studijskih programa scenskog dizajna. Tim povodom, gost Departmana bila je dr Irina Subotić, profesor emerita Univerziteta u Novom Sadu, koja je održala predavanje na temu „Čemu služi umetnost danas?“. Ovaranje novih studijskih programa pratila je i izložba plakata „Scenski dizajn i arhitektura“ autora Višnje Žugić, prikazana u galeriji „Đura Kojić“.

Fakultet tehničkih nauka ove godine upisao je prvu generaciju studenata osnovnih studija „Scenske arhitekture, tehnike i dizajna“, a tokom oktobra upisuje i prvu generaciju studenata master studija „Scenske arhitekture i dizajna“. Na osnovnom i master nivou ove studije se pojavljuju prvi put u obrazovnom sistemu Srbije. Programi studija su interdisciplinarnog karaktera i kao takvi su jedinstveni u regionu.

Irina Subotić je istoričar umetnosti i profesor emerita na Univerzitetu u Novom Sadu. Diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorirala na Univerzitetu u Ljubljani. Bila je kustos Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja u Beogradu. Kao profesor radila je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Organizovala je brojne izložbe jugoslovenske umetnosti XX veka u zemlji i inostranstvu, a tekstove о jugoslovenskoj avangardi, savremenoj umetnosti i muzeologiji objavila je na 23 jezika. Član je brojnih nacionalnih i internacionalnih stručnih udruženja i dobitnik nekoliko uglednih nagrada. Jedan je od osnivača Justata, Jugoslovenskog centra za scensku umetnost i tehnologiju. Bila je nastavnik scenskog dizajna na magistarskim i doktorskim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Na doktorskim studijama scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu vodi predmet „Likovna umetnost u Jugoslaviji od 1918-1990.“.


Fotografije: Bojan Stojković

Snimatelj: Slavko Pavlović