Narodno pozorište Kikinda

Narodno pozorište Kikinda

LIČNA KARTA

Naziv pozorišta: Narodno Pozorište
Godina izgradnje: 1893.
Mesto: Kikinda
Adresa: Trg Srpskih dobrovoljaca 28
Internet prezentacija: www.pozoristekikinda.rs
Kontakt: upravnik@pozoristekikinda.rs

OPŠTI PODACIPODACI O INSTITUCIJIPODACI O OBJEKTU

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

SituacijaOsnova i presek kroz salu

OSTALI DOKUMENTI

BIBLIOGRAFSKI PODACIUPITNIK ZPKR

GALERIJA