Prijave i upis na master studijski program SCENSKA ARHITEKTURA I DIZAJN

Prijave i upis na master studijski program SCENSKA ARHITEKTURA I DIZAJN

1. Svi kandidati, bez obzira na kom fakultetu su prethodno stekli diplomu, a koji konkurišu na studijski program Scenska arhitektura i dizajn, polažu prijemni ispit;
2. Prijemni ispit se sastoji od razgovora sa komisijom u toku kojeg kandidati predstavljaju svoj portfolio i dosadašnji umetnički ili profesionalni rad;
3. Svi kandidati koji su završili neki od fakulteta sa liste u prilogu imaju pravo da konkurišu na master studije Scenske arhitekture i dizajna direktno, BEZ PRETHODNOG VREDNOVANJA studijskog programa na kome su stekli diplomu;
4. Studenti koji su stekli diplomu na nekom od fakulteta koji se ne nalazi na spomenutoj listi takođe imaju pravo da direktno konkurišu, s tim da će nakon prijemnog ispita komisijski biti utvrđeno da li i pod kojim uslovima kandidati imaju pravo upisa na master studije Scenska arhitektura i dizajn.

Prijavljivanje kandidata je 14. oktobra 2013 godine od 8 do 13h.
Polaganje prijemnog ispita je 15. oktobra 2013. godine u 13h.

LISTA FAKULTETA:
1. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (studijski program Arhitektura i urbanizam);
2. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu;
3. Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu (studijski program Arhitektura);
4. Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Banjaluci (studijski program Arhitektura);
5. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Prištini (Kosovska Mitrovica), studijski program Arhitektura;
6. Arhitektonski fakultet Državnog univerziteta u Novom Pazaru;
7. Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu;
8. Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu;
9. Fakultet likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu;
10. Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu;
11. Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu;
12. Filološko-umetnički fakultet (FILUM) Univerziteta u Kragujevcu;
13. Nova akademija umetnosti Evropskog univerziteta u Beogradu;
14. Akademija lepih umetnosti Univerziteta Union u Beogradu;
15. Fakultet za dizajn Univerziteta Union u Beogradu;
16. Fakultet za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum;
17. Akademija umetnosti Univerziteta Alfa u Beogradu;
18. Fakultet za umetnost i dizajn Univerziteta Megatrend u Beogradu;
19. Fakultet za kulturu i medije Univerziteta Megatrend u Beogradu;
20. Akademija umetnosti Univerziteta u Banjaluci.