ČEMU SLUŽI UMETNOST DANAS? - Otvaranje novih studijskih programa SCENSKOG DIZAJNA

ČEMU SLUŽI UMETNOST DANAS? – Otvaranje novih studijskih programa SCENSKOG DIZAJNA

OTVARANJE NOVIH STUDIJSKIH PROGRAMA SCENSKOG DIZAJNA

Čemu služi umetnost danas?
dr Irina Subotić, profesor emerita

petak, 27. septembar 2013, 18.00h
amfiteatar „Ranko Radović“,
Departman za arhitekturu i urbanizam,
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Drage kolege, studenti i prijatelji,

Pozivamo Vas na uvodno predavanje dr Irine Subotić povodom osnivanja novih studijskih programa scenskog dizajna na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Osnovne akademske studije „Scenska arhitektura, tehnika i dizajn“ pojavljuju se prvi put u obrazovnom sistemu Srbije. Ovaj program okupio je veliki broj nastavnika sa Univerziteta u Novom Sadu, drugih fakulteta u Srbiji i najznačajnjih institucija iz Evrope i sveta.

Pozivamo vas i na prateću izložbu plakata „Scenski dizajn i arhitektura“ autora Višnje Žugić koja će biti prikazana u galeriji „Đura Kojić“.

Irina Subotić je istoričar umetnosti i profesor emerita na Univerzitetu u Novom Sadu. Diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorirala na Univerzitetu u Ljubljani. Bila je kustos Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja u Beogradu. Kao profesor radila je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Organizovala je brojne izložbe jugoslovenske umetnosti XX veka u zemlji i inostranstvu, a tekstove о jugoslovenskoj avangardi, savremenoj umetnosti i muzeologiji objavila je na 23 jezika. Član je brojnih nacionalnih i internacionalnih stručnih udruženja i dobitnik nekoliko uglednih nagrada. Jedan je od osnivača Justata, Jugoslovenskog centra za scensku umetnost i tehnologiju. Bila je nastavnik scenskog dizajna na magistarskim i doktorskim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Na doktorskim studijama scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu vodi predmet „Likovna umetnost u Jugoslaviji od 1918-1990.“.

Fotografija: Dubrovačke ljetne igre: Obrana Sokratova, reditelj: Tomi Janežič, 2013.