Objavljen je konkurs za upis na umetničke master studije Scenske arhitekture i dizajna

Objavljen je konkurs za upis na umetničke master studije Scenske arhitekture i dizajna

Fakultet tehničkih nauka je raspisao konkurs za upis na master studije Scenske arhitekture i dizajna, a podnošenje dokumenata za vrednovanje i prijavljivanje kandidata na konkurs je od 18. 09. 2023. do 22. 09. 2023, odnosno od 18.09. do 02.10. za studente koji su završili odgovarajući program na FTN-u.

Master studijski program Scenska arhitektura i dizajn predstavlja spoj teorijskog i praktičnog rada u kome studenti, kroz različite kreativne procese, imaju priliku da se oprobaju i usmere ka dizajnu i tehničkoj produkciji u domenu umetničkih i pozorišnih praksi scenskog dizajna i scenskog prostora. Namenjen je kandidatima koji su prethodno završili diplomske аkаdemske studije nа nekom od fakulteta umetničkog, tehničkog ili društvenog usmerenjа u zemlji ili inostrаnstvu, s nаjmаnje 240 ESPB. Studije traju jednu godinu (2 semestra), tokom kojih studenti stiču 60 ESPB i akademsko zvanje „master umetnik scenskog dizajna“.

Program se realizuje kroz teorijske i praktične kurseve. Prvi semestar je posvećen radu studenata na koncipiranju, realizaciji i izvođenju zajedničkopg umetničkog projekta u oblasti Umetničkih praksi scenskog dizajna. Drugi semestar posvećen je Scenskom dizajnu u pozorištu, u okviru koga se realizuju i dve studijske posete – Kreativnom centru u Krušču (Slovenija), koji vodi Tomi Janežič, i centru na Kelebiji, koji vodi Deneš Debrei. Ovaj semestar je posvećen takođe i razvoju i realizaciji samostalnih umetničkih master projekata, kroz različite izborne kurseve i mentorski rad.

Studenti se tokom studija upoznaju s različitim aspektima kreativnog procesa u scenskoj arhitekturi i dizajnu, od koncipiranja, umetničke i tehničke razrade, do same realizacije projekta, i imaju priliku da se kroz rad na master projektu usmere ka oblasti koja ih najviše zanima. Stečena znanja i iskustva mogu da primene kao autori u praksi u oblastima scenografije i kostimografije za pozorište, film i video spotove; kreiranje događaja (koncerti, konferencije, žurke, modne revije itd.); umetnosti; dizajna; tehničke produkcije; menadžmenta u kulturi itd.

Studenti tokom studija imaju priliku da se upoznaju s radom različitih kulturnih institucija i organizacija, da svoje radove izlažu na značajnim umetničkim manifestacijama, a omogućena je i stručna praksa u zavisnosti od njihovih interesovanja. Veliki broj naših profesora i asistenata su afirmisani profesionalci u svojim oblastima i otvoreni su za saradnju i podsticanje praktičnog rada studenata.

Više informacija o upisu je dostupno ovde, 

a za više informacija o samom studijskom programu nas možete kontaktirati mejlom na d.dimitrovska@uns.ac.rs

Fotografija: Tanja Žarić