Objavljen je konkurs za upis na inženjerske master studije Scenska arhitektura i tehnika

Objavljen je konkurs za upis na inženjerske master studije Scenska arhitektura i tehnika

Fakultet tehničkih nauka je raspisao konkurs za upis na master studije Scenske arhitekture i tehnike, a podnošenje dokumenata za vrednovanje i prijavljivanje kandidata je od 18. 09. 2023. do 22. 09. 2023, odnosno od 18.09. do 02.10. za studente koji su završili odgovarajući program na FTN-u.

Master studijski program Scenska arhitektura i tehnika predstavlja spoj inženjerskih i umetničkih oblasti kroz koje studenti stiču specifična znanja na poljima scenske arhitekture i tehnologija, i tehničke produkcije scenskih prostora i događaja. Za upis mogu da konkurišu kandidati koji su prethodno zаvršili diplomske аkаdemske studije nа nekom od fаkultetа tehničkog usmerenjа u zemlji ili inostrаnstvu, s nаjmаnje 240 ESPB. Studije traju jednu godinu (2 semestra), tokom kojih studenti stiču 60 ESPB i аkаdemsko zvаnje „master inženjer scenske arhitekture i tehnike“.

Program se realizuje kroz teorijske i praktične kurseve iz dve ključne oblasti: Scenske arhitekture i tehnologije, gde se studenti upoznaju s tipologijama savremenih scenskih prostora i njihovim funkcionalno-tehnološkim zakonitostima, i stiču znanja i veštine za projektovanje i razradu scenskih objekata, prostora i događaja; i Tehničke produkcije scenskih prostora i događaja, gde stiču znanja o koncipiranju, dizajnu, tehničkoj razradi i realizaciji scenskih prostora i događaja. Studenti mogu svoje interesovanje da usmere u obe ili jednu od oblasti, kroz izborne predmete i rad na master projektu.

Studenti ostvaruju potencijal da postanu eksperti na širokom i nedovoljno pokrivenom polju scenske arhitekture, tehnike i tehnologije. Svršeni studenti će znati kako da projektuju složene objekte i prostore za odvijanje događaja, kao i da koncipiraju tehničko-tehnološke sisteme u okviru scensko- gledališnih prostora različitih formi, veličina i karaktera. Razviće konkretna znanja i veštine potrebne za koncipiranje, dizajniranje i realizaciju prostornih postavki različitih formi i razmera, pre svega u oblasti scenske i vizuelne umetnosti (scenografije, izložbene postavke, umetnički i arhitektonski paviljoni…).

Program omogućava povezivanje profesionalne prakse i obrazovanja, i otvara priliku za profesionalni angažman tokom trajanja studija. Uspostavljena su
partnerstva s brojnim ustanovama, organizacijama, manifestacijama i projektima, čime studenti dobijaju mogućnost za praksu i potencijalni profesionalni rad.

Više informacija o upisu je dostupno ovde, 

a za više informacija o samom studijskom programu nas možete kontaktirati mejlom na romana.boskovic@uns.ac.rs

 

Fotografija: Nemanja Knežević