Objavljen je konkurs za upis na doktorske studije Scenskog dizajna

Objavljen je konkurs za upis na doktorske studije Scenskog dizajna

Fakultet tehničkih nauka je raspisao konkurs za upis na doktorske studije Scenskog dizajna, a podnošenje dokumenata za vrednovanje i prijavljivanje kandidata je od 18. 09. 2023. do 22. 09. 2023.

Doktorske studije Scenskog dizajna predstavljaju interdisciplinarni program u polju umetnosti, posvećen različitim umetničkim praksama u oblasti scenskog dizajna. Namenjen je umetnicima i stvaraocima iz različitih oblasti – arhitekture, primenjenih umetnosti i dizajna, dramskih i audiovizuelnih umetnosti, muzičkih i izvođačkih, likovnih umetnosti, pa i nauka, u čijem delovanju scenski dizajn i scenski prostor predstavljaju osnovne teme interesovanja. Za upis mogu da konkurišu kandidati koji su prethodno zаvršili osnovne i mаster аkаdemske studije nа nekom od fаkultetа umetničkog, tehničkog ili društvenog usmerenjа u zemlji ili inostrаnstvu, i koji su ostvаrili nаjmаnje 300 ESPB, sа prosečnom ocenom iznаd 8,00. Studije traju tri godine (6 semestara), tokom kojih studenti stiču 180 ESPB i аkаdemsko zvаnje „Doktor umetnosti – scenski dizajn“.

Studijski program se realizuje kroz umetnički, istraživački i teorijsko-kritički rad u oblasti scenskog dizajna, i sistemаtizovаn je u tri ključne grаne – Scenski dizаjn u pozorištu, Dizаjn vаnpozorišnog spektаklа i Scenski dizаjn kаo višemedijskа umetnost. Prva tri semestra studija posvećena su teorijsko-kritičkom i istraživačkom radu, dok su druga tri usmerena na umetničko istraživanje i mentorski rad. Doktorski umetnički projekat posvećen je umetničkim praksama scenskog dizajna. Studenti rade sa renomiranim domaćim i gostujućim profesorima iz zemlje i inostranstva.

Studijski program je posvećen sticanju najviših kompetencija za kreiranje, razradu i realizaciju umetničkih dela scenskog dizajna, najvećeg stepena složenosti. Na taj način studenti stiču potencijal za umetnički, istraživački i obrazovni rad u samostalnoj praksi, institucijama kulture i obrazovnim institucijama, posebno u domenu scenskog dizajna i scenskog prostora.

Program omogućava povezivanje profesionalne prakse i obrazovanja. Uspostavljena su partnerstva s brojnim ustanovama, organizacijama, manifestacijama i projektima, čime studenti dobijaju mogućnost za praksu i potencijalni profesionalni rad.

Više informacija o upisu je dostupno ovde, 

a za više informacija o samom studijskom programu nas možete kontaktirati mejlom na  td.dinulovic@uns.ac.rs

Fotografija: Jovana Dugonjić