Make a Scene Board - radionica za srednjoškolce u Zrenjaninu

Make a Scene Board – radionica za srednjoškolce u Zrenjaninu

Druga radionica projekta SCEN sateliti, namenjena srednjoškolcima iz
zrenjaninskih škola i partnerima CEKOM-a, održana je u Zrenjaninu 28.1.2023. godine
pod nazivom Make a Scene Board. Zainteresovani polaznici imali su priliku da sa timom
sa Osnovnih akademskih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn i CEKOM timom kreiraju maketu Scenskog grada – urbanističku mapu sa njegovim stanovnicima, institucijama kulture i umetnosti (Kulturnim centrom i pozorištem) i njihovim korisnicima. Takođe, rekreirane su arhitektonske forme, promišljene u odnosu na organizaciju korišćenja ovih kuća. Radionica je bila edukativnog, tehničkog i zabavnog karaktera, a format rada kolektivni, organizovan u dve radne grupe od po 12 polaznika.

Koordinatorske programa SCEN sateliti: Sanja Maljković, docent i Tatjana Babić,
docent
Autor i vođa radionice Make a Scene Board: Zoja Erdeljan, istraživač pripravnik
Asistenti na radionici: Andrija Dinulović, docent i Milana Mijić, studentkinja I godine
OAS Scenske arhitekture, tehnike i dizajna
Fotografije: Milana Mijić
Partneri: CEKOM (Centar za kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju) i Kulturni
centar Zrenjanina

*SCEN sateliti je projekat edukativni saradnji sa organizacijama i školama, koje realizuje nastavni tim sa Osnovnih akademskih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn.