Čovjek na mjesecu

Čovjek na mjesecu

Na predmetu Uvod u studije scenske arhitekture, tehnike i dizajna, studenti prve godine osnovnih akademskih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn su istraživali priču Čovjek na mjesecu, Lane Bastašić (iz zbirke priča Mliječni zubi). Kao ishod ovog kreativnog procesa u scenskom dizajnu  nastali su radovi, predstavljeni nastavnicima i asistentima, kao i studentima viših godina studija, u učionici AH4a. Proces koji je trajao pet nedelja vodila je docentkinja Sanja Maljković, sa asistentima Vladimirom Savićem i Majom Vilić.

Fotografisale: Doroteja Jonov, Magdalena Cvetković i Zorana Rabrenović (foto tim)