Isidora Nikolić

Isidora Nikolić (1976) je diplomirala na katedri Grafika knjige Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistrirala na istoj katedri sa bibliofilskim izdanjem knjige Nevidljivi gradovi Itala Kalvina. U polju dizajna i vizuelnih komunikacija autor mnogih vizuelnih identiteta, oblikovanja publikacija, prostornih grafika, izložbi i grupnih radionica (Oktobarski salon, Belef, Memorijal Nadežda Petrović, Grifon i drugi).

Dobitnik je nekoliko priznanja u zemlji i inostranstvu za svoj rad. Jedan je od osnivača međunarodne konferencije (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik i dizajn seminara u Istraživačkoj stanici Petnica.

 

Radi kao profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, Singidunum univerziteta gde predaje u okviru departamana za digitalne umetnosti. U kreativnom timu međunarodnog festivala dokumentarnog filma BELDOCS na poziciji je kreativne direktorke.