ScenLab_orkestar (s)melodija

ScenLab_orkestar (s)melodija

ScenLab_orkestar (s)melodija
sezona 2022/23.

Vođa projekta: Vladimir Ilić

Audio-vizuelna izložba u formi koncerta

Tema: Kako umetničko delo zvuči?

Koncept orkestra je sublimacija i sinteza muzike, umetničkog dela (kao inspiracije i polazne tačke), akustike prostora i materijala, vizualizacije i dramaturgije zvuka i različitih inovativnih tehnika u korišćenju instrumenata i proizvoljne rekvizite radi postizanja cilja. Orkestar istraživačkog i eksperimentalnog karaktera ima zadatak da kroz nove metode komponuje novu muziku koja odgovara na zadate teme:

  • arhitektura kao instrument
  • Foley efekti
  • akustika prostora
  • akustika materijala
  • upotreba i/ili izrada različitih dodataka za instrumente radi istraživanja drugačijih efekata i boje zvuka
  • igranje sa žanrovima i epohama
  • vizualizacija zvuka
  • obrade i parodije

ScenLab_orkestar čine (početni spisak):

Jovana Dugonjić, Anja Popović, Višnja Vukajlović, Lucija Stjepović, Isidora Sabadoš, Anđelija Vasić, Milica Nešić, Jovana Vezilić, Đurđica Škipina, Milana Mijić, Anđela Radun…

Rad orkestra odvija se iza zatvorenih vrata. Prvi nastup očekujemo 20. maja 2022.