U potrazi za ambijentalnim prostorima Vršca

U potrazi za ambijentalnim prostorima Vršca

Studenti treće godine osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu ove godine posetili su grad Vršac u okviru Sinteznog projekta.

Naši studenti imali su priliku da se susretnu sa raznim ljudima i organizacijama koji deluju u domenu kulture i umetnosti u Vršcu. Naši domaćini i sagovornici su bili Marija Vasić Kanački upavnica kulturnog centra „Tačka susretanja“, Dragan Radovanović urednik programa Doma Omladine, Snežana Udicki upravnica Narodnog pozorišta „Sterija“, Snežana Večanski arhitektkinja i konezrvatorka i Stefan Mavrović istoričar i kustos iz Gradskog muzeja Vršca.

Pored razogovra sa ljudima iz Vršca studenti su se bavili istraživanjem istorije i kulture grada, identifikovanjem i mapiranjem različitih ambijenata u okviru Faze prostor.

Planirano je da se ishod projekta prikaže u Vršcu, krajem 2022. godine, na izložbi koju će organizovati studenti, a sa ciljem da se na taj način oni direktno obrate stanovnicima Vršca idejama koje su uneli u projekte scenske arhitekture, odnosno da uspostave dijalog o potrebama građana kada su u pitanju prostori kulture.

Stručno putovanje su vodili tim nastavnika i saradnika koji su činili Maja Vilić, Dragana Pilipović, Vladimir Savić, Dragana Vilotić, Slađana Milićević, Radivoje Dinulović i Darko Sekulić.

Fotografije: Jelena Kajtes, Darko Sekulić i  Maja Vilić