O projektu

O projektu

SINTEZNI PROJEKAT 2021/2022. AMBIJENTALNI SCENSKI PROSTORI NOVOG SADA – (G)Rad i dokolica

Projekat će biti posvećen identifikaciji, proučavanju, vrednovanju i novom kreativnom  čitanju specifičnih objekata i prostora grada Novog Sada, koji će biti okvir za projekte  studenata – zajedničke, grupne i individualne.

Ovogodišnji sintezni projekat se bavi gradom kao prostorom lične svakodnevnice  svih njegovih stanovnika. Čovekov život u gradu, u savremenom trenutku, se svodi  na rad i dokolicu. Do pandemije virusa COVID-19 prostor i vreme za rad i dokolicu  su bili jasnije razgraničeni. Ispitaćemo u kojoj meri se ova dva aspekta života  prožimaju i preklapaju u odnosu na javni prostor grada i u odnosu na konstantnu  promenljivost i nepredvidljivost konteksta u kom živimo. Nužnost trenutka u kom  živimo je da osvetlimo temu zavisnosti naših života od rada drugih ljudi, kao i  vrednost zajednički provedenog vremena u dokolici.

Prema Marksu rad je ono što čoveka razlikuje od životinje, čovek proizvodi  materijalna sredstva potrebna za život i u izvesnom smislu „proizvodi samog sebe“1.  Sa druge strane rad bismo mogli objasniti kao izraz pojedinačne svrsishodnosti u  službi opšteg funkcionisanja društva. Dokolica se najčešće vezuje za besposlenost,  lenčarenje, pasivnost, beskorisnost ali je možemo posmatrati iz druge perspektive:  „Dokolica, to nije ne raditi ništa. To je momenat u kome najviše osećate, najviše  vidite, najviše radite. Kada ste se posvetili sebi, samoći i odnosu sa prirodom.“2

U okviru ovogodišnjeg sinteznog projekta pokušaćemo da nađemo odgovore na  neka od pitanja: Šta radimo radeći „ništa“? Kako i na šta trošimo slobodno vreme?  Kada je moje (radno/slobodno) vreme? Ko ima slobodno vreme? Šta znači radi na  sebi? Kako se danas živi u gradu? Da li (g)rad proizvodi kulturu ili kultura proizvodi  (g)rad? kao i na mnoga druga pitanja koja će se uspostaviti u zajedničkom radu.

1 Perović, Miloš: „Rad i podela rada u delu Karla Marksa“, ARHE, časopis za filozofiju, XIII, 26, Filozofski fakultet, Novi Sad 2016, 260
2 Selinkić, Slobodan Danko: Čemu umetnost služi danas, predavanje održano 24.10.2019. u Scenskoj laboratoriji  „Borislav Gvojić“ na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Na ovom linku se nalazi internet prezentacija celokupnog Sinteznog projekta koju su studenti kreirali.

Period realizacije: oktobar 2021 – jun 2022.
Koncept projekta: dr um. Dragana Vilotić, Maja Vilić, asistent
Rukovodilac projekta: dr Radivoje Dinulović
Rukovodilac vežbanja: Maja Vilić, asistent

Tim nastavnika:
dr Radivoje Dinulović, redovni profesor
dr um. Tatjana Dadić Dinulović, redovni profesor
dr um. Mia David, docent
dr Aleksandra Pešterac, docent
Vladimir Ilić, docent
dr um. Andrija Pavlović, docent
dr um. Sanja Majlković, docent
Andrija Dinulović, docent

Mentorski tim saradnika:
Andrija Dinulović, docent
Dragana Vilotić, docent
Dragana Pilipović, asistent
Maja Vilić, asistent
Luna Šalamon, asistent
Zoja Erdeljan, istraživač, saradnik

Demonstratori na projektu: Nađa Vukorep i Igor Ljubić, studenti MAS
Scenska arhitektura i tehnika