PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2022/23. GODINE ZA STUDIJSKI PROGRAM: OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN

PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2022/23. GODINE ZA STUDIJSKI PROGRAM: OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN

Prijemni ispit P8 za upis na studijski program osnovnih akademskih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn, sastoji se iz dva dela. Oba dela ispita polažu se istog dana, 27. juna 2022. godine, prema sledećoj satnici:

 1. TEST OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI – ponedeljak, 27. jun 2022. od 9:00 do 13:00 sati
 2. RAZGOVOR KOMISIJE SA KANDIDATIMA – ponedeljak, 27. jun 2022. od 17:00 sati

Test opšte kulture i informisanosti

Test opšte kulture i informisanosti (60 pitanja) podrazumeva pitanja iz oblasti arhitekture, scenskih umetnosti, vizuelnih umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna, književnosti, istorije, društva, kao i opšte kulture i informisanosti. Tačan odgovor na svako pitanje donosi 0,5 bodova. Test se popunjava isključivo plavom hemijskom olovkom. Ovaj deo ispita traje 4 sata i nosi maksimalno 30 bodova.

Razgovor komisije sa kandidatima

Kandidati imaju razgovor sa tročlanom komisijom, okvirnog trajanja oko 10 minuta, gde svaki kandidat treba da predstavi sopstvene ideje i motivisanost za bavljenje scenskom arhitekturom, tehnikom i dizajnom. Ovaj deo ispita nosi maksimalno 30 bodova. Razgovor sa komisijom održava se kao završni deo prijemnog ispita.

Pravila polaganja

 1. Test opšte kulture i informisanosti i Razgovor komisije sa kandidatima održavaju se na Fakultetu tehničkih nauka.
 2. Na ispit treba poneti dokument za identifikaciju (lična karta ili pasoš), potvrdu o prijavi i plavu hemijsku olovku.
 3. Pre početka ispita dežurni će proveriti identitet kandidata.
 4. Od trenutka podele zadataka (na delu prijemnog ispita Test opšte kulture i informisanosti) nije dozvoljen nikakav razgovor između kandidata. Ukoliko kandidati razgovaraju ili koriste nedozvoljena sredstva, biće udaljeni sa ispita, uz obavezu predaje zadatka. Povratak u salu nije dozvoljen pre završetka ispita. Test se popunjava isključivo plavom hemijskom olovkom i zabranjeno je korišćenje svih drugih boja hemijskih olovaka, grafitnih olovaka, flomastera, rolera i svih drugih sredstava za pisanje. Na ispitu neće biti moguće koristiti prvo grafitnu olovku i naknadno popuniti odgovor hemijskom olovkom.

Literatura:

Arhitektura

 1. Ranko Radović: Nova antologija kuća, Građevinska knjiga, Beograd, 2001.

Scenske umetnosti

 1. Ronald Harvud: Istorija pozorišta, Klio, Beograd, 1998.

Vizuelne umetnosti

 1. Galović, B. Gostović: Likovna kultura za gimnaziju i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.

Primenjene umetnosti i dizajn

 1. Radivoje Dinulović: Proširena scenografija ili šta je scenski dizajn, 2010.
  (dostupno na: http://www.scen.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2013/10/Pro%C5%A1irena-scenografija-ili-%C5%A0ta-je-scenski-dizajn.pdf)
 2. Ciklus predavanja Šta je scenski dizajn?, 2013.
  (dostupno na: http://www.scen.uns.rs/?page_id=3635).

 Muzička umetnost

 1. Sonja Marinković: Muzička kultura za stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008.

Književnost

 1. Nikolić, B. Milić: Čitanka sa književno-teoretskim pojmovima za III razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.
 2. Nikolić, B. Milić:Čitanka sa književno-teoretskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2011.

Fotografija: Nemanja Knežević, 2019.