Branko Hojnik

Branko Hojnik je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Ljubljani, a 1998. dobio je studentsku Prešernovu nagradu za slikarstvo. Kao scenograf, a često i dizajner svetla, učestvovao je u više od 190 dramskih, operskih, plesnih ili lutkarskih predstava u skoro svim slovenačkim pozorištima, kao i u pozorištima u bivšoj Jugoslaviji, te Nemačkoj, Rusiji i Norveškoj. Sarađivao je sa mnogim domaćim i stranim rediteljima, a među njima su Slobodan Unkovski, Vito Taufer, Eduard Miler, Mateja Koležnik, Tomi Janežič, Igor Vuk Torbica i Jernej Lorenci sa kojim blisko sarađuje još od studentskih dana. Dobitnik je brojnih domaćih i stranih nagrada za svoj rad.