(zamišljene) PORODIČNE PRIČE - izvođenje rada

(zamišljene) PORODIČNE PRIČE – izvođenje rada

U utorak 8. februara 2022. u Scenskoj laboratoriji „Borislav Gvojić“ na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, izveden je rad (zamišljene) PORODIČNE PRIČE, inspirisan traganjem za uspomenama i sećanjima. Rad (zamišljene) PORODIČNE PRIČE predstavlja zajednički umetnički rad osam studenata master studija Scenske arhitekture i dizajna, na predmetu Umetničke prakse scenskog dizajna. Tokom tri meseca rada, studenti su istraživali porodične arhive, pisali priče i kreirali prostorne instalacije, hronološki povezane od 1938. do 2015. godine. Svaki rad nosi ime osobe o kojoj je priča: 

Radoje, Katarina Cimbaljević 
Bora, Milena Grošin 
Meja, Danijela Matović 
Desa, Marija Milosavljević 
Johan, Andrea Sabo 
Dušan, Nikola Stojadinović 
Milka, Milica Surutka 
Janoš, Marija Varga 

Nastavni tim: 
Tatjana Dadić Dinulović, Daniela Dimitrovska, Vladimir Ilić i Andrija Dinulović 

Dizajn prostora, produkcija i tehnička realizacija rada: 
studenti autori, uz podršku Vladimira Savića i Mirjane Ris 

KATALOG IZLOŽBE – EXIBITION CATALOGUE

Autor fotografija: Tanja Žarić