"Stilske vežbe" u dvorištu hotela "Vojvodina"

“Stilske vežbe” u dvorištu hotela “Vojvodina”

Studenti druge godine osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna u sklopu predmeta Dizajn i tehnika scene 1 su razvijali projekat scenskog dizajna i tehnike za predstavu „Stilske vežbe” Rejmona Kenoa, u ambijentu javnog prostora dvorišta hotela „Vojvodina”. Istovremeno, na predmetu Arhitektura i tehnologija pozorišta 1 studenti su razrađivali idejno rešenje scensko-gledališnog prostora pojedinačnih projekata.

Nastavni tim predmeta Dizajn i tehnika scene 1: dr um. Daniela Dimitrovska, docent; Darinka Mihajlović, docent; Andrija Dinulović, docent; dr um. Dragana Vilotić i Vladimir Savić.

Nastavni tim predmeta Arhitektura i tehnologija pozorišta 1: dr Aleksandra Pešterac, docent; dr um. Romana Bošković Živanović, van. prof; dr um. Milica Stojšić i Dragana Pilipović.