PROJEKTI SCENSKE ARHITEKTURE OMLADINSKOG KULTURNOG DISTRIKTA I KULTURNE STANICE NOVO NASELJE U NOVOM SADU

PROJEKTI SCENSKE ARHITEKTURE OMLADINSKOG KULTURNOG DISTRIKTA I KULTURNE STANICE NOVO NASELJE U NOVOM SADU

U okviru Evropske prestonice kulture 2022. godine, Scen – Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju Odseka za umetnost i dizajn na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka izradio je Idejno tehnološko rešenje i Idejni projekat scenske arhitekture sa dizajnom enterijera, scenske tehnike i tehnologije, prostorne akustike i medijskih sistema za Objekat 6 i Objekat 9/10 u Kineskoj četvrti (Omladinski kulturni distrikt), kao i Kulturne stanice Novo Naselje u Novom Sadu.

Saradnici pri izradi projektne dokumentacije su bili Laboratorija za akustiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i firma ProControl doo. iz Beograda.

Projekat je u celosti urađen tokom 2020. godine.