NEZAOKRUŽENE PRIČE / FAZA: DOGAĐAJ / SINTEZNI PROJEKAT 2020/2021.

NEZAOKRUŽENE PRIČE / FAZA: DOGAĐAJ / SINTEZNI PROJEKAT 2020/2021.

Događaj pod nazivom “Nezaokružene priče” predstavljen je publici 28.maja 2021. na Ribarskom ostrvu u Novom Sadu. Izložba predstavlja završni rad faze Događaj ovogodišnjeg Sinteznog projekta, koji se realizuje svake školske godine u sklopu nastave na trećoj godini osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Tema ovogodišnjeg Sinteznog projekta bila je Ambijentalni scenski prostori Novog Sada: Predstave o gradu, u okviru koje su studenti istraživali Novi Sad, Ribarsko ostrvo i njihov međusobni odnos.

Različitim scenskim prostornim sredstvima, studenti su intervenisali u ambijentu Šodroš plaže, vodeći publiku kroz niz pojedinačnih priča. Svojim pričama otvorili su različite lične teme podstaknute ambijentom ostrva i problemima sa kojima se ono suočava. Shvativši da je priča Ribarca nedovršena, otvorena za dalja razmatranja, diskusiju i dopričavanja, studentski umetnički radovi predstavljaju nastavak priče ostrva, a sve u cilju da svojim pričama otkriju, a onda i predstave drugačiji potencijalni pravac u kojem bi Ribarsko ostrvo moglo da raste.

Studenti: Vladimir Avramović, Angela Božović, Nenad Džmura, Dijana Giljen, Bojan Kaurin, Luka Majkić, Milica Mihić, Ema Pavlović, Aleksandra Popović, Nina Putnik, Mina Sidovski, Igor Stojanović, Jovana Tešić, Ivan Vučković, Ivona Melvan, Marko Oljača i Sanja Bunjevac.

Nastavni tim: dr Tatjana Dadić Dinulović, dr Slađana Milićević, Andrija Dinulović, Maja Ivanović, Luna Šalamon, Zoja Erdeljan i Janko Dimitrijević.

Fotografije: Studenti treće godine osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna