O PROJEKTU

O PROJEKTU

SINTEZNI PROJEKAT 2020/2021.
AMBIJENTALNI SCENSKI PROSTORI NOVOG SADA
PREDSTAVE O GRADU

Ilustracija: digitalni kolaž, Bojan Kaurin 2021

Fokus sinteznog projekta 2020/2021. – Predstave o gradu, studenata treće godine Scenske arhitekture, tehnike i dizajna, bilo je Ribarsko ostrvo u Novom Sadu. Ovaj spomenik prirode zaštićeno je prirodno dobro koje se nalazi na teritoriji grada Novog Sada, na levoj obali Dunava.

Ograničeno kretanje uslovljeno pandemijom, navelo je veliku većinu ljudi da se okrenu uživanju u neposrednoj okolini, a ista je bila povod i nama, studentima, da inspiraciju za
kreiranje projekta potražimo u već poznatom i osvojenom, otkrivajući u tome nove i drugačije, proširene vidike. Pogledom koji nije više usmeren široko i u daljinu, otkriva se dubina i bogatstvo neposrednog i bliskog. Ovim se ispostavilo da je odnos prema prirodi i prirodnom izuzetno važna lokalna, no, i globalna tema, nešto što se ostvaruje instinktivno, onog momenta kada se kontekstu egzistencijalnog prostora da jednaka vrednost kao ideji koja se želi u njemu oživeti.

Projekat se sastojao od nekoliko etapa: faza Inicijacija, faza Istraživanje, faza Prostor, faza Predstava, faza Događaj i faza Dokumentacija.
Već u fazi Istraživanje, koja se, između ostalog, bavila i analizom grada Novog Sada, u vidu šireg konteksta Ribarskog ostrva, definisan je koncept koji je postavio okvire za odnos prema zadatom prostoru. Ovaj prostor susreta prirode i različitosti u međusobnom prihvatanju, motiv je koja se proteže kroz radove proizvedene u svim fazama projekta.
Tokom faze Prostor, studenti su kroz urbanističke analize i istraživanje različitih studija slučaja postepeno formirali zajednički arhitektonski program, a potom i individualne prostorne koncepte koji su vodili do pojedinačnih idejnih rešenja objekata scenske arhitekture u zadatom prostoru.
Faza Predstava rezultirala je kreiranjem sedamnaest individualnih ambijentalnih projekata scenskog dizajna. Pripovetka Osećaj brade, autorke Ksenije Dragunske, bila je osnova za razradu ideja. Mnoštvo paralela, koje su studenti uočili analizirajući Ribarsko ostrvo i fiktivno rusko selo u kom se odvija radnja pripovetke, pronašli su idejne koncepte koje su razrađivali u svojim projektima, kroz koje su se bavili celinom scenskog dela kroz scenografska rešenja, kao i rešenja za dizajn kostima i dizajn zvuka i svetla.

U fazi Događaj, studenti su svoje radove iz prethodne faze reinterpretirali, implementirajući u njih različite lične teme i osmišljavajući ih za realizaciju da mogu biti izloženi u prostoru Ribarskog ostrva. Postavka-izložba završnih radova održana je na Ribarskom ostrvu, 29.05.2021.-te godine, pod zajedničim nazivom Nezaokružene priče.

Sintezni projekat studenata treće godine Scenske arhitekture, tehnike I dizajna, realizovan je u periodu od oktobra 2020. godine do juna 2021. godine, kada je projekat imao i svoju finalnu prezentaciju. U realizaciji projekta, studenti su radili zajedno sa timom profesora, asistenata i saradnika u nastavi.

Koncept projekta:
dr Radivoje Dinulović, redovni profesor
dr Slađana Milićević, docent

Rukovodilac projekta:
dr Radivoje Dinulović, redovni profesor

Realizator projekta:
dr Dragana Vilotić, asistent

Rukovodilac vežbanja:
Maja Ivanović, saradnik u nastavi

Tim nastavnika:
dr Radivoje Dinulović, redovni profesor
dr um. Tatjana Dadić Dinulović, redovni profesor
dr um. Mia David, docent
dr Aleksandra Pešterac, docent
dr Slađana Milićević, docent
dr Tatjana Babić, docent
Vladimir Ilić, docent
Radoslav Milenković, vanredni profesor
dr um. Andrija Pavlović, docent
dr um. Dobrivoje Milijanović, docent
dr um. Sanja Maljković, docent
Andrija Dinulović, docent
Željko Piškorić, predavač van radnog odnosa

Mentorski tim saradnika:
Andrija Dinulović, docent
Dragana Vilotić, asistent
Milica Stojšić, asistent
Dragana Pilipović, istraživač-saradnik
Sanja Maljković, asistent
Daniela Dimitrovska, asistent
Darinka Mihajlović, asistent
Maja Ivanović, saradnik u nastavi
Luna Šalamon, saradnik u nastavi