KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE SCENSKE ARHITEKTURE I DIZAJNA

KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE SCENSKE ARHITEKTURE I DIZAJNA

Fakultet tehničkih nauka objavio je Konkurs za upis studenata na I godinu master umetničkih studija Scenske arhitekture i dizajna u školskoj 2021/22. godini.   

Master umetničke studije Scenske arhitekture i dizajna, pod rukovodstvom  Daniele Dimitrovske (arhitekta i scenograf) i Mije Knežević (multimedijalni reditelj) tokom 2021/2022. godine biće organizovane kroz predavanja, razgovore, radionice, vežbe i realizaciju umetničkih projekata.  

Prvi semestar posvećen je zajedničkom radu studenata na koncipiranju, realizaciji i izvođenju umetničkog dela scenskog dizajna, dok je drugi semestarposvećen razvoju i realizaciji samostalnih umetničkih master projekata iz oblasti scenske arhitekture i dizajna.  

U oba semestra, kroz niz obaveznih i  izbornih predmeta, sa studentima će sarađivati Radivoje Dinulović (arhitekta i scenograf), Tatjana Dadić Dinulović (teoretičar scenskog dizajna), Deneš Debrei (koreograf), Mirko Stojković (dramaturg), Mia David (arhitekta, kustos i dizajner), Romana Bošković Živanović (arhitekta), Radoslav Milenković (glumac i pozorišni reditelj), Vladimir Ilić (arhitekta), Andrija Pavlović (pijanista i kompozitor), Tatjana Babić (arhitekta), Jelena Janev (vajar), Darinka Mihajlović (kostimograf), Andrija Dinulović (producent), Boris Miljković (pisac, scenarista i filmski reditelj), Marko Lazić (arhitekta), Marko Jovanović (arhitekta), kao i drugi nastavnici i saradnici. Biografije nastavnika možete da pronađete  ovde.

Svi predmeti i radionice biće organizovani u formatima putem kojih studenti stiču specifična znanja, iskustva i veštine, ali i podršku u koncipiranju, realizaciji i izvođenju/izlaganju zajedničkog umetničkog rada (u I semestru) i individualnih umetničkih master projekata (u II semestru).  

Prijava na konkurs se vrši elektronskim putem (više informacija na sajtu FTN-a). Radna biografija (CV) i portfolio umetničkih i stručnih radova predaju se u sklopu dokumentacije za prijavljivanje na konkurs, takođe elektronskim putem. Kandidati koji konkurišu na studijski program Scenska arhitektura i dizajn su obavezni da polažu prijemni ispit, koji se sastoji od analize portfolija umetničkih i stručnih radova, kao i razgovora sa Komisijom. Prijemni ispiti će se polagati u prostorijama Fakulteta, prema rasporedu koji će biti objavljen na web–servisu za prijem kandidata: https://prijemni.ftn.uns.ac.rs  

Kandidat koji ne položi prijemni ispit ne može upisati studije.              

Konkursni rokovi:  

Podnošenje dokumenata za vrednovanje i prijavljivanje kandidata na konkurs (odnosi se na kandidate kojima je potrebno vršiti vrednovanje prethodno završenih studija):  
od 20. 09. 2021. godine do 24. 09. 2021. godine, od 8:00 do 13:00 sati. 

Prijavljivanje na konkurs kandidata koji su završili odgovarajući studijski program FTN-a (odnosi se na kandidate kojima nije potrebno vršiti vrednovanje prethodno završenih studija): 
6 i 7. 10. 2021. godine, od 8:00 do 13:00 sati. 

Polaganje prijemnog ispita za studijski program Scenska arhitektura i dizajn: 
8.10. 2021. godine od 9:00 do 13:00 sati.

Objavljivanje rezultata vrednovanja i preliminarnih rang listi: 
8.10. 2021. godine do 20:00 sati.

Objavljivanje konačnih rang listi: 
12.10. 2021. godine do 20:00 sati.

Upis primljenih kandidata: 
13 i 14. 10. 2021. godine 

Upis primljenih kandidata će se vršiti prozivanjem. Prozivke se vrše u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka, a na osnovu konačnih rang listi.  

Rezultati vrednovanja, preliminarne i konačne rang liste će biti objavljene na web-servisu za prijem kandidata: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs   

Mole se kandidati da 12. 10. 2021. posle 20:00 sati na web-servisu provere tačan termin održavanja prozivke za prijem kandidata: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs  

Smatraće se da su kandidati koji ne budu prisustvovali prozivci odustali od upisa.  

Napomena: Zahtev za vrednovanje mogu podneti i kandidati za upis na master akademske studije koji su u fazi završetka osnovnih akademskih studija, s tim da osnovne akademske studije moraju biti završene najkasnije do 04. 10. 2021. god.  

RASPIS KONKURSA ZA UPIS NA MASTER STUDIJE 2021/22.  

INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU  

AKREDITACIJA STUDIJSKOG PROGRAMA MAS SCENSKA ARHITEKTURA I DIZAJN

SINTEZNI PROJEKAT MAS GENERACIJA 2018/19.  

SINTEZNI PROJEKAT MAS GENERACIJA 2016/17.  

SINTEZNI PROJEKAT MAS GENERACIJA 2015/16.  

Fotografija: Izložba Mirisne priče, master umetnički projekat, autor: Zoja Erdeljan, fotograf: Dario Bojat