KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE SCENSKOG DIZAJNA 

KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE SCENSKOG DIZAJNA 

Fakultet tehničkih nauka objavio je Konkurs za upis studenata u I godinu doktorskih umetničkih studija Scenskog dizajna u školskoj 2021/22. godini. 

Program je interdisciplinaran u polju umetnosti, i jedinstven je u regionu. Usmeren je kа umetnicima, stručnjacima i istraživačima iz rаzličitih oblаsti – od аrhitekture, primenjenih umetnosti i dizаjnа, do scenskih i likovnih umetnosti, kao i tehničko-tehnoloških, društvenih i humаnističkih nаukа. 

Nastavu na studijama vode Tatjana Dadić Dinulović i Mia David, a u nastavi učestvuje veliki broj renomiranih umetnika i profesionalaca iz Srbije i regiona među kojima su Marjeta Hočevar (Slovenija), Sođa Zupanc Lotker (Češka), Radivoje Dinulović, Jelena Atanacković Jeličić, Romana Bošković Živanović, Dragana Konstantinović, Andrija Pavlović, Svetozar Rapajić, Irina Subotić, Boris Miljković, Marko Lađušić, Deneš Debrei, Zoran Maksimović, Jelena Janev, Aleksandra Pešterac, Daniela Dimitrovska i Sanja Maljković. Kratke biografije nastavnika možete da vidite  ovde.

Prijava na konkurs vrši se elektronskim putem (više informacija na sajtu FTN-a). CV i portfolio umetničkih i stručnih radova predaje se u sklopu dokumentacije za prijavljivanje na konkurs, takođe elektronskim putem. Kandidati koji konkurišu na studijski program Scenski dizajn su obavezni da polažu prijemni ispit, koji se sastoji od analize portfolija umetničkih i stručnih radova kandidata kao i razgovora sa Komisijom. Uslove, način i postupak održavanja prijemnog ispita određuje Komisija za vrednovanje datog studijskog programa. 

Prijemni ispiti će se polagati u prostorijama Fakulteta, prema rasporedu koji će biti objavljen na web-servisu za prijem kandidata: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs 

Kandidat koji ne položi prijemni ispit ne može se upisati. 

Uslovi upisa i način polaganja prijemnog ispita definisani su Pravilnikom o upisu, studiranju na doktorskim akademskim studijama i sticanju zvanja doktora nauka, odnosno, doktora umetnosti. 

http://www.ftn.uns.ac.rs/1886781130/pravilnici 

Konkursni rokovi: 

Podnošenje dokumenata za vrednovanje i prijavljivanje kandidata na konkurs (odnosi se na kandidate kojima je potrebno vršiti vrednovanje prethodno završenih studija): 

od 20. 09. 2021. god. do 24. 09. 2021. god., od 08:00 – 13:00 časova. 

Prijavljivanje na konkurs kandidata koji su završili odgovarajući studijski program FTN-a (odnosi se na kandidate kojima nije potrebno vršiti vrednovanje prethodno završenih studija): 

od 06. i 07. 10. 2021. god., od 08:00 – 13:00 časova. 

Polaganje prijemnog ispita za studijski program Scenski dizajn: 

13. 10. 2021. god. od 17:00 – 21:00 časova.

Objavljivanje rezultata vrednovanja i preliminarnih rang listi: 

16. 10. 2021. god. do12:00 časova.

Objavljivanje konačnih rang listi: 

19. 10. 2021. god. do 20:00 časova.

Upis primljenih kandidata: 

20. i 21. 2021. god.  

Upis primljenih kandidata će se vršiti na osnovu prozivke. 

Rezultati vrednovanja, preliminarne i konačne rang liste će biti objavljene na web-servisu za prijem kandidata: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs 

Mole se kandidati da 19. 10. 2021, posle 20:00 časova provere tačan termin održavanja prozivke na web-servisu za prijem kandidatahttp://prijemni.ftn.uns.ac.rs 

Kandidati koji se ne pojave na prozivci smatraće se da su odustali od upisa. 

Napomena: Zahtev za vrednovanje mogu podneti i kandidati za upis na doktorske akademske studije koji su u fazi završetka master akademskih studija (položeni svi ispiti), s tim da master akademske studije moraju biti završene najkasnije do 04. 10. 2021. god. 

Po završetku upisa kandidati koji nisu upisani treba da podignu svoja dokumenta do 19. 11. 2021. god. Posle tog roka dokumenta neće biti sačuvana. 

RASPIS KONKURSA ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE 2021/22. 

INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU 

AKREDITACIJA STUDIJSKOG PROGRAMA DAS SCENSKI DIZAJN

SINTEZNI PROJEKAT DAS GENERACIJA 2014/15. 

SINTEZNI PROJEKAT DAS GENERACIJA 2015/16. 

Fotografija: Jelena Kovačević Vorgučin, izvođenje doktorskog umetničkog projekta Diši, diši guraj autorke Jelene Janev, 2020.