Muzej primenjene umetnosti u Beogradu i Odsek za umetnost i dizajn Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, pozivaju Vas na regionalni online simpozijum

PRAKSE SCENSKOG DIZAJNA – KA NOVOM BIJENALU

17-19.12.2020.

Tema ovog skupa nastaje zahvaljujući razvoju kustoskih i umetničkih praksi scenskog dizajna u okviru Praškog kvadrijenala, najznačajnije svetske manifestacije posvećene scenskom dizajnu i scenskom prostoru, a iz ugla vrednovanja i kritičkog promišljanja svih segmenata profesionalne pozorišne produkcije u Srbiji i regionu.  

Simpozijum čine četiri programske celine: Pouke Bijenala, Kako izložiti događaj?, Šta smo naučili u školi? i Budućnost scenskog dizajna: kontekst kao povod ili kao prepreka za stvaranje, u okviru kojih će govoriti profesionalci, pedagozi i teoretičari scenskog dizajna. Deo simpozijuma je posvećen i najmlađima, koji će imati priliku da učestvuju na kreativnoj radionici Ko hoće da se igra sa nama: scenski dizajn iz ugla najmlađih. 

Neposredan povod simpozijuma je želja da se preispita potreba za ponovnim uspostavljanjem Bijenala scenskog dizajna, manifestacije čiji su osnivači bili YUSTAT i Muzej primenjene umetnosti u Beogradu. Bijenale scenskog dizajna nastalo je 1997. godine i trajalo do 2007. godine. Prepoznajući potrebu za vrednovanjem realne pozorišne produkcije, želimo da pokrenemo razgovor o novom, redefinisanom Bijenalu scenskog dizajna koje će, osim pozorišta, moći da obuhvati i različite formate vanpozorišnih i izlagačkih praksi scenskog dizajna. Simpozijum je posvećen individualnim promatranjima, ali i pokušaju zajedničkog mapiranja pojava u domenu profesionalnog rada u pozorišnim, vanpozorišnim i izlagačkim praksama scenskog dizajna u Srbiji i regionu. Cilj simpozijuma je razgovor o stanju na sceni sa ciljem uspostavljanja nove, regionalne platforme u oblasti scenskog dizajna.
 
Program online simpozijuma Prakse scenskog dizajna – ka novom bijenalu:
 
Pouke Bijenala
17.12.2020, 12h
 

Učesnici: Dragan Protić, Igor Vasiljev, Maja Mirković i Dušan Kaličanin
Moderator: Radivoje Dinulović

 
Tematska sesija Pouke Bijenala zamišljena je kao razmena iskustava, utisaka, mišljenja i pogleda na šest manifestacija Bijenala scenskog dizajna, koje su realizovane u periodu između 1996. i 2006. godine. Učesnici razgovora neće biti oni koji su Bijenale kreirali i vodili, već, tada sasvim mladi, autori koji su na Bijenalu učestvovali i (ili) bili nagrađivani. Kao i samo Bijenale, ovaj razgovor će u prvom redu biti okrenut ka pozorištu i svim praksama koje ga grade – od scenografije i kostimografije, preko dizajna svetla i zvuka, primenjene scenske umetnosti i zanatskog umeća, do scenske arhitekture i različitih sredstava komunikacije pozorišta sa javnošću. Jednaka pažnja će, međutim, biti posvećena i fenomenima vanpozorišnog spektakla, kao i umetničkih i kustoskih praksi scenskog dizajna koje su na Bijenalu razmatrane i realizovane. Smisao ovog susreta nije u tome da valorizuje prethodno postignuto, već da, kroz ukrštanje stavova autora koji danas grade centralni tok scenskog dizajna u Srbiji i regionu, pomogne uspostavljanju odnosa prema tome šta bi Bijenale u budućnosti moglo da bude, zašto i sa kakvim ciljevima ga treba obnoviti.
 
Kako izložiti doživljaj?
17.12.2020, 15h
 

Učesnici: Siniša Ilić, Monika Ponjavić, Marko Golub, Filip Jovanovski, Miodrag Kuč i Aleksandar Brkić
Moderator: Mia David

Tokom poslednjih petnaestak godina u okviru Praškog kvadrijenala desio se niz promena koje su se ticale načina izlaganja pozorišne umetnosti, od kojih su neke često bile kritikovane i odbacivane. Ove promene dovele su do udaljavanja Kvadrijenala od onoga što je ono nekada bilo. Umesto izlaganja faktografskih dokumenata pozorišne produkcije, Kvadrijenale se okrenulo kreiranju i izlaganju potpuno novih umetničkih dela, što je iznova otvorilo pitanje: kako uopšte izložiti (pozorišni) doživljaj? U okviru panela razgovaramo sa ljudima koji su predstavljali svoj rad na Kvadrijenalu, ali i na manifestacijama sličnog karaktera. Osim toga, tema razgovora će biti i različite kustoske prakse, kao i načini izlaganja pozorišnih, vanpozorišnih i umetničkih praksi scenskog dizajna.
 
Šta smo naučili u školi?
18.12.2020, 12h
 

Učesnici: Sodja Lotker, Ana Martina Bakić, Ivana Knez, Pavle Stamenović, Sanja Maljković i Radivoje Dinulović
Moderator: Mia David

Mnogi aktivni stvaraoci iz domena scenskog dizajna rade i u obrazovanju. U okviru panela ćemo razgovarati sa nekima od njih, o njihovim iskustvima i tome kako vide ulogu i značaj obrazovanja u savremenom društvu. Pitaćemo ih šta im lično, ali i profesionalno, znači rad sa mladim ljudima, može li kroz obrazovanje da se menja profesionalna praksa, ali i šire, može li kroz obrazovanje da se uspostavlja novi sistem vrednosti, utiče na pravac razvoja društva. Na ovaj način želimo da problematizujemo i glavnu temu panela – da li škola, kao obrazovna institucija, može da bude prostor slobode, mesto avangardnog, ako ne (a što da ne) i revolucionarnog promišljanja i delovanja, mesto otpora vladajućim formama znanja? I konačno, može li praksa scenskog dizajna u tome nešto da nas nauči?
 
Budućnost scenskog dizajna: kontekst kao povod ili kao prepreka za stvaranje
18.12.2020, 15h
 
Učesnici: Una Jankov, Lana Pavkov, Nikola Radosavljević
Moderatori: Jelena Ivančević i Danijela Matović, studenti četvrte godine osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna
 
Nove tendencije primetne u radu mladih autora na savremenoj umetničkoj sceni biće tema razgovora u okviru panela Budućnost scenskog dizajna. Ove tendencije ukazuju na potrebu uspostavljanja novog dijaloga i odnosa sa publikom, kao i sa kontekstom u kojem autori, naši sagovornici, stvaraju. Kroz razgovor tri vizuelna umetnika i tri studenta scenskog dizajna biće otvoreno pitanje budućnosti izlagačkih praksi i mogućnosti preplitanja različitih umetničkih praksi i scenskog dizajna. Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja: na koji način mogu različiti vizuelni mediji, u zavisnosti od ideje, da uspostave odnos prema izlagačkoj praksi scenskog dizajna; da li je kontekst u kom umetnici stvaraju povod ili prepreka za stvaranje; na koji način naši sagovornici vide budućnost izlagačkih praksi u celini.
 
Ko hoće da se igra sa nama: scenski dizajn iz ugla najmlađih
19.12.2020, 10 – 12h
 
Online radionica: Nova Godina (kod kuće)
Uzrast dece: 7 – 12 godina, prisustvo roditelja je poželjno
Radionicu vodi Dragana Pilipović

Prijave za radionicu poslati na mejl: scenlabvrtic@gmail.com, do 16. decembra.

Svesni da odnos prema prošlosti, kao i budućnost profesionalnih praksi u domenu scenskog dizajna zavise od najmlađih, završni deo simpozijuma posvećujemo upravo njima. Online radionica Ko hoće da se igra sa nama: scenski dizajn iz ugla najmlađih pružiće priliku našim najmlađim učesnicima da pokrenu maštu i kreativnost i da, kroz igru, uplove u magični svet pozorišta i arhitekture.