KONKURS ZA UPIS NA INŽENJERSKE MASTER STUDIJE SCENSKE ARHITEKTURE I TEHNIKE

KONKURS ZA UPIS NA INŽENJERSKE MASTER STUDIJE SCENSKE ARHITEKTURE I TEHNIKE

Fakultet tehničkih nauka objavio je konkurs za upis studenata u I godinu master inženjerskih studija Scenske arhitekture i tehnike u školskoj 2020/21. godini, koji je prvi put akreditovan, i kao takav predstavlja jedinstven studijski program u zemlji, ali i regionu.
 
Prijava na konkurs vrši se elektronskim putem (više informacija na sajtu FTN-a). Kandidati koji konkurišu na studijski program Scenska arhitektura i tehnika su obavezni da polažu prijemni ispit. Prijemni ispiti će se polagati u prostorijama Fakulteta, prema rasporedu koji će biti objavljen na web–servisu za prijem kandidata: https://prijemni.ftn.uns.ac.rs 

Kandidat koji ne položi prijemni ispit ne može se upisati. 

Uz prijavu na konkurs, kandidati prilažu motivaciono pismo, dokaze o ranije završenim studijama i portfolio stručnih i naučnih radova. U toku prijemnog ispita kandidati obavljaju razgovor sa komisijom. Od maksimalno mogućeg broja bodova (100) kandidati najviše 40 bodova stiču na osnovu uspeha u prethodnom školovanju (prosečna ocena i dužina studiranja, prema Sistemu kvaliteta Fakulteta tehničkih nauka), a 60 na osnovu uspeha na prijemnom ispitu. Na prijemnom ispitu do 30 bodova kandidati stiču ocenom portfolija stručnih i naučnih radova. Komisija, na osnovu razgovora sa kandidatom dodeljuje najviše 30 bodova za opšte poznavanje oblasti, prethodno iskustvo, zrelost i motivisanost kandidata, koju ustanovljava direktno na osnovu opšteg utiska. Komisija uzima u razmatranje rezultate sa prijemnog ispita, rezultate iz ranijeg školovanja i objavljuje listu kandidata koji su stekli pravo na upis na master akademske studije.  

Konkursni rokovi: 

Podnošenje dokumenata za vrednovanje i prijavljivanje kandidata na konkurs (odnosi se na kandidate kojima je potrebno vršiti vrednovanje prethodno završenih studija): 

od 26. 10. 2020. god. do 30. 10. 2020. god. u 12:00 časova

Polaganje prijemnog ispita za studijski program Scenska arhitektura i tehnika:

3. 11. 2020. god. od 09:00 – 13.00 časova.

Objavljivanje rezultata vrednovanja i preliminarnih rang listi:

3. 11. 2020. god. do 20:00 časova.

Prigovori na preliminarne rang liste:

do 5. 11. 2020. god. u 12:00 časova.

Objavljivanje konačnih rang listi:

5. 11. 2020. god. do 20:00 časova.

Upis primljenih kandidata:

6. 11. 2020. god. 

Upis primljenih kandidata će se vršiti na osnovu prozivke. Prozivke se vrše u Svečanoj sali fakulteta tehničkih nauka, na osnovu konačnih rang listi. 

Rezultati vrednovanja, preliminarne i konačne rang liste će biti objavljene na web-servisu za prijem kandidata: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs 

Mole se kandidati da 5. 11. 2020. posle 20:00 časova provere tačan termin održavanja prozivke na web-servisu za prijem kandidata: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs 

Kandidati koji se ne pojave na prozivci smatraće se da su odustali od upisa. 

RASPIS KONKURSA ZA UPIS NA MASTER STUDIJE 2020/21.

Fotografija: Milica Stojšić