RADOVI STUDENATA OSNOVNIH STUDIJA SCENSKE ARHITEKTURE, TEHNIKE I DIZAJNA NA KALEIDOSKOPU KULTURE

RADOVI STUDENATA OSNOVNIH STUDIJA SCENSKE ARHITEKTURE, TEHNIKE I DIZAJNA NA KALEIDOSKOPU KULTURE

Studenti treće godine osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, vođeni nastavnim timom koji čine dr um. Mia David, dr um. Andrija Pavlović, Radomir Kojić i Milica Stojšić sa Odseka za umetnost i dizajn Departmana za arhitekturu i urbanizam FTN-a su, u sklopu nastave na predmetu Novi pristupi dizajnu prostora i tehnologijama u umetnosti i kulturi, imali zadatak da osmisle umetničke intervencije u prostoru Kineske četvrti, kojima bi dali svoje viđenje veze između kulturološko-istorijskog konteksta koji ovaj kvart pruža, i njegove budućnosti vezane za projekat kreativnog distrikta Liman 5 i platformu Kaleidoskopa kulture u organizaciji Fondacije Novi Sad 2021.

U sklopu svečanog otvaranja Kaleidoskopa kulture, tokom vikenda 4-6. septembra 2020, posetioci su imali prilike da vide pet umetničkih radova studenata autora, kao i izložbu studentskih projekata idejnih rešenja prostorne intervencije u Kineskoj četvrti. Tražeći vezu između ruševina bivšeg industrijskog kompleksa i ideala umetnosti, studenti Marija Varga, Milica Surutka i Nikola Stojadinović, su kroz sajt specifik intervencije Ako ostanem sam, Mesto težnje i Srušimo zidove, izvedenih u jednom od objekata, ispitivali temu utopije u umetnosti. Istražujući igru, kao osnovu umetničkog procesa, instalacija Ljuljaška za odrasle Filipa Bajila pozivala je posetioce na promenu perspektive. Stefan Milošević je u svojoj intervenciji koristio odbačene građevinske materijale nađene na lokaciji, koji su u formatu radionice postali gradivni materijal njegove instalacije Ponovno uspostavljanje, osvrćući se tako na teme ekologije i konzumerizma.

Fotografije: Milica Stojšić i Stefan Milošević