KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

Fakultet tehničkih nauka objavljuje konkurs za upis u I godinu osnovnih studija za školsku 2020/2021. godinu za studijski program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn.
Upisne aktivnosti se realizuju prema sledećem rasporedu:

Prijavljivanje kandidata:
od 24. 6. 2020. u 7.00 časova do 26. 6. 2020. u 13.00 časova

Prijava na konkurs se vrši elektronski, putem servisa za prijem kandidata: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs.

Uputstvo za elektronsku prijavu za upis nalazi se ovde: 

Napomena: Prigovor na tačnost matičnih podataka i tačnost bodova opšteg uspeha iz srednje škole podnosi se na e-mail: studsluzba@uns.ac.rs do 29. 6. 2020. godine do 12.00 časova.

Polaganje prijemnih ispita obaviće se po sledećem rasporedu:

 • Test opšte kulture i informisanosti – 30. 6. 2020. god. od 09:00 – 13:00 časova,
 • Razgovor Komisije sa kandidatima – 30. 6. 2020. god. u 17:00 časova.

Prijemni ispiti će se polagati u prostorijama Fakulteta, prema rasporedu koji će biti objavljen na webservisu za prijem kandidata: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs

Objavljivanje preliminarnih rang listi:
3. 7. 2020. god. do 20:00 časova.

Objavljivanje konačnih rang listi:
6. 7. 2020. god. do 20:00 časova.

Upis primljenih kandidata:
7. 7. 2020. god. od 08:00 – 13:00 časova – upisuju se kandidati koji su po osnovnoj želji, na konačnoj rang listi rangirani u okviru kvote za budžet (bez prozivke).

Dokumenta za prijavljivanje na konkurs:

 • Skenirana svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
 • Skenirana diploma o završnom – maturskom ispitu,
 • Za kandidate državljane Republike Srbije – očitana lična karta (sa čipom) ili skenirana lična karta (bez čipa); Za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije – skeniran izvod iz matične knjige rođenih,
 • Skeniran dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita.

Na prijave za polaganje prijemnog ispita potrebno je poneti:

Dokumenta za upis:

 • Komplet za upis (sadrži: fasciklu za upis, indeks i dva uverenja o studiranju, a dobija se na
 • Fakultetu na dan upisa uz prikaz uplatnice o troškovima upisa),
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (originalna),
 • Diploma o završnom – maturskom ispitu (original),
 • Dve fotografije formata 4.5 h 3.5 cm,
 • Dokaz o uplati troškova upisa (original uplatnica),
 • Dokaz o uplati troškova samofinansiranja (original uplatnica).

Kompletan konkurs možete videti ovde.

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA ŽELI SVIM KANDIDATIMA SREĆU NA PRIJEMNOM ISPITU!

Fotografija: Na gradilištu ponovo: umetnička akcija, autor Luna Šalamon, 2017.