LJUBAV

Studenti su ovu temu prepoznali u delovima drame Vojcek u kojima su istaknute strasti i ludila. Tema se vezuje za ljubav Vojceka prema Mari, koja ne biva uzvraćena, i pokazuje primer kako jedan čovek gubi sebe zbog drugih, te se naivnost manifestuje na najgori, tragičan način.