STUDENTI SCENSKE ARHITEKTURE, TEHNIKE I DIZAJNA KAO DEO KREATIVNOG TIMA DOČEKA

STUDENTI SCENSKE ARHITEKTURE, TEHNIKE I DIZAJNA KAO DEO KREATIVNOG TIMA DOČEKA

Tim studenata osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i studenata osnovnih studija na smeru Novi likovni mediji sa Akademije umetnosti u Novom Sadu će, uz pomoć mentorskog tima, koji čine Stanislav DrčaDragana Vilotić i Milica Stojšić, radili su na osmišljavanju i realizaciji scenskog dizajna i vizuelnog identiteta za određeni broj lokacija na kojima je održan program Dočeka 13. januara 2020. godine. 

Studenti tim / Srđan Radaković, Rastko Lazarević, Nađa Vukorep, Ksenija Ilić, Danilo Krsmanović, Vanja Skenderović, Dušica Ilić, Nevena Kopanja, Marija Mitić, Una Mladenović, Edvard Winters i Julijana Pavlovič.

Fotografija: Milica Stojšić