LABORATORIJA PROSTORA 2.0

izložba Departmana za arhitekturu i urbanizam
Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

3-20. decembar 2019.
Paviljon i Centralni hol Rektorata Univerziteta u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 1

Komesari izložbe:
Jelena Atanacković Jeličić i Tatjana Dadić Dinulović

Laboratorija prostora 2.0 je izložba Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, na kojoj su predstavljeni radovi studenata, asistenata i nastavnika sa ovog departmana, nastali u periodu od 2016. do 2019. godine.

Izložba je organizovana u četiri celine celine.

I
Scenska laboratorija 2.0:
Ideologija i(li) Šta da se radi
3-6. decembar 2019.

Otvaranje: utorak, 3. decembar 2019, 18.00h
Vođenje kroz izložbu: sreda, 4. decembar 2019, 18.00h
Vođenje kroz izložbu: četvrtak, 5. decembar 2019, 18.00h
Performans interAkcija: petak, 6. decembar 2019, 18.00h

Scenska laboratorija 2.0 podeljena je u dve podceline i inspirisana uvodnim tekstom Radivoja Dinulovića pod nazivom Ideologija, ili „Šta da se radi?“. Prvi deo izložbe, Ideologija, predstavlja radove nastavnika koji su, preispitujući ovaj pojam, pokušali da daju lični poetički odgovor na ovu temu. Drugi deo pod nazivom Šta da se radi prikazuje radove studenata nastale u nastavi scenske arhitekture, tehnike i dizajna, na sva tri nivoa studija. Studenti su se bavili uspostavljanjem stvaralačkog odnosa prema tri teme: prošlosti (koja pripada nastavnicima), sadašnjosti (koju žive) i budućnosti (koju pokušavaju da zamisle). Radovi obuhvataju upotrebu različitih izražajnih sredstava i medija u oblasti scenske arhitekture i dizajna.

Kustos izložbe: Mia David
Ko-kustosi izložbe: Dragana Vilotić i Slađana Milićević
Dizajn izložbe: Mia David, Dragana Vilotić i Slađana Milićević
Produkcija izložbe: Janko Dimitrijević i Andrija Dinulović
Tehnička realizacija izložbe: Vladimir Savić i tim studenata Scenske arhitekture, tehnike i dizajna

II
Digitalna laboratorija 2.0
10-13. decembar 2019.

Otvaranje: utorak, 10. decembar 2019, 18.00h

Digitalna laboratorija 2.0 prikazuje radove sa fokusom na temu primene digitalnih alata u procesu dizajna. U okviru izložbe biće prikazani različiti pristupi koji uključuju primenu različitih tehnika i tehnologija aktuelnih u savremenoj arhitekturi, dizajnu i umetnosti. Radovi obuhvataju eksperimentalne umetničke radove, kao i realizovana arhitektonska i umetnička dela iz oblasti tehnologija virtualne realnosti, augmentovane realnosti, arhitektonske vizuelizacije, digitalnog dizajna i digitalne fabrikacije (3d štampa, robotska fabrikacija, CNC fabrikacija).

Kustos izložbe: Bojan Tepavčević
Dizajn izložbe: Marko Vučić
Produkcija izložbe: Marko Jovanović

III
Arhitektonska laboratorija 2.0
16-20. decembar 2019.

Otvaranje: ponedeljak, 16. decembar 2019, 18.00h

Arhitektonska laboratorija 2.0 prikazuje stručno-umetničke radove iz oblasti arhitekture i urbanizma studenata i nastavnika Departmana za arhitekturu i urbanizam nastalih u periodu od 2016-2019. godine. Izložba obuhvata prikaz različitih pristupa arhitektonskom projektovanju prostora, projekte enterijera, prostorne instalacije koje objedinjuju istraživanje savremenih teorija i tehnologija, istraživanje urbanog pejzaža kao i projekte iz sfere zaštite graditeljskog nasleđa.  

Kustos izložbe: Ivana Miškeljin
Dizajn izložbe: Milenko Radović

IV
NewNess
3-20. decembar 2019.

Četvrtu, zajedničku celinu Laboratorije prostora 2.0 čini izložba NewNess na kojoj je predstavljena celokupna produkcija Departmana za arhitekturu i urbanizam, tj. skup raznovrsnih arhitektonskih projekata, urbanističkih istraživanja, kao i umetničkih radova koji su proistekli iz višeslojnog istraživanja i delovanja velikog broja autora i autorskih timova. Ova izložba prethodno je prikazana u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Njujorku u periodu 15-25. aprila 2019. godine. 

Kustosi izložbe:
Ivana Miškeljin, Bojan Tepavčević i Mia David