Anja Tasovac

Anja Tasovac(Trebinje, 1995) diplomirala je 2019. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na smeru Scenska arhitektura, tehnika i dizajn sa radom Kuća čula. Prostorno rješenje inspirisano hercegovačkom kamenom kućom. Iste godine upisala je umetničke master studije Scenske arhitekture i dizajna na istom fakultetu. U toku studija bila je učesnik festivala poput Desire cental station 2016. – Borderline u okviru performansaLifkoptikum,20. IMAF festivala 2018. godine sa performansom Naricanje, i kao organizator muzičkog programa na Impuls! festivalu.  Izlagala u okviru grupnih studijskih izložbi – Scenska laboratorija Borislav Gvojić na Fakultetu tehničkih nauka iGrad od peska u Sremskoj Mitrovici u okviru manifestacije Noć muzeja. Učestvovala je u interdisciplinarnom projektu Presalona u okviru 41. Salona arhitekture.