SCENLAB_VRTIĆ 2019/20. / SCENOGRAFIJA

SCENLAB_VRTIĆ 2019/20. / SCENOGRAFIJA

Scenska laboratorija „Borislav Gvojić“
Fakultet tehničkih nauka (prizemlje)
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

SEZONA 4:
SCENOGRAFIJA

Scenlab vrtić predstavlja ciklus radionica za decu uzrasta od 6 do 10 godina, koje će biti organizovane nedeljom, prema posebnom rasporedu, u vremenu od 11.00 do 13.00 časova. Maksimalan broj učesnika je 15.

Radionice četvrtog ciklusa Scenlab vrtića odnose se na temu scenografije sa osvrtom na temu čitavog ciklusa ovogodišnjeg Scenlab programa Kuća na Mesecu. Scenografije bi kroz radionice bile razrađivane kroz crtež i kolaž, potom kroz asamblaž, pa zatim i 3d prikaz, i to od nivoa manje (1:25) do nivoa veće razmere (1:1). Uz kontinuirano savladavanje različitih razmera scenografije, paralelno ćemo se baviti trenutno aktuelnim temama, koje su sad već tradicionalno prisutne u našim radionicama, kao što su Uskrs i pripreme za konkurse Sterijinog pozorja i Zmajevih dečijih igara. Ideja je da na kraju ciklusa sve zaokružimo izložbom koja će biti definisana na osnovu raspoloživih materijala koji budu proizvedeni u okvirima radionice.

Volonteri su studenti osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna. Oni su uključeni u rad sa decom, i između ostalog vode računa da deca ne napuštaju prostor Scenske laboratorije. Takođe, pomažu deci pri sečenju makazama i lepljenju zadatih struktura.

Roditelji ne mogu prisustvovati radionicama, te se po dete mogu vratiti nakon završetka termina radionice, ili ih sačekati u holu ispred Scenske laboratorije.

Proces rada će biti fotografisan i ukoliko lice deteta bude jasno vidljivo na fotografiji, putem mejla će biti tražena dozvola od roditelja pre objavljivanja na Scen sajtu.

Roditelji prijavljuju decu putem maila scenlabvrtic@gmail.com najkasnije 5 dana pre radionice.

Radionice su besplatne.

Autor i urednik: Dragana Pilipović

Program:

datum tema meseca opis radionice
24. novembar 2019.
11:00-13:00h
2d prikaz – crtež scenografije
tema Prostor bajke
crtež raditi u raspoloživim tehnikama (olovka, akvarel, voštane boje, ugalj…)
22. decembar 2019.
11:00-13:00h
2d prikaz – kolaž
tema Nova godina na Mesecu
Kolaž raditi raspoloživim tehnikama (papiri, kartoni, novine…)
1. mart 2020.
11:00-13:00h
3d model R = 1:25

tema  Kuća na Mesecu

Model od kartona i raspoloživih laganih materijala
12. april 2020.
11:00-13:00h
tema Uskrs na Mesecu Dekoracija uskršnjih drvenih jaja raspoloživim tehnikama
Priprema za Sterijino pozorje Odgovor za zadatu temu Centra za likovno obrazovanje
10. maj 2020.
11:00-13:00h
3d model R = 1:1 – grupni rad
tema Pozorište na Mesecu
Model od kartona i raspoloživih laganih materijala
  Priprema za Zmajeve dečije igre Odgovor za zadatu temu Centra za likovno obrazovanje
7. jun 2020.
11:00-13:00h
Izložba