PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI ISPIT

PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI ISPIT

Kurs pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita za upis na studijski program osnovnih akademskih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn biće organizovan u periodu januar-maj 2020. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Tokom juna 2020. godine biće organizovan intenzivni kurs pripremne nastave. Pripremna nastava obuhvata tematska predavanja, tokom kojih će kandidati biti u prilici da upoznaju različite oblasti scenskog dizajna.

Detaljni plan i program pripremne nastave

Cena pripremne nastave za studijski program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn iznosi:

1 dolazak – 1.500,00 din
3 dolaska – 4.000,00 din

Jedan dolazak znači prisustvo na pripremnoj nastavi tokom jednog dana.

Uplata troškova pripremne nastave može se izvršiti u svakoj pošti, banci, Upravi za javna plaćanja ili preko firmi i preduzeća čiji su stipendisti, na račun:

Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
Poziv na broj: 3603400000
Svrha plaćanja: pripremni časovi – Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Primalac: FTN, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad

Pribor koji kandidati treba da ponesuna časove pripremne nastave su sveska i olovka.

Mesto održavanja pripremne nastave:
ah4a / 4. sprat / nastavni blok / Departman za arhitekturu i urbanizam / Tematski razgovori

Fotografija: Maja Ivanović