REZULTATI KONKURSA ZA SCEN FOTO TIM

REZULTATI KONKURSA ZA SCEN FOTO TIM

Konkurs za članove Scen foto tima u školskoj 2019/2020. godini, koji je raspisao Scen (Odsek za umetnost i dizajn), završen je uspešno. Novi članovi Scen foto tima, izabrani na konkursu, su studenti osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna Irena Antin, Vladimir Avramović i Ana Divić, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
fotografija: Aleksandra Pešterac