SCENLAB_RADIONICA 2019/20./ PROSTOR IGRE: Kako se pravi mašta?

SCENLAB_RADIONICA 2019/20./ PROSTOR IGRE: Kako se pravi mašta?

četvrtak, 12. decembar 2019., 15:00h
Scenska laboratorija „Borislav Gvojić“
Fakultet tehničkih nauka (prizemlje)
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

SCENLAB RADIONICA
PROSTOR IGRE: Kako se pravi mašta?

Radionicu vodi / Ilić Vladimir

U sklopu radionice PROSTOR IGRE: Kako se pravi mašta? učesnici će raditi na izradi predmeta i sklopova koji “ne postoje” i “nedostaju ovom svetu”, a rezultat su niza asocijacija na zadate početne elemente i materijale. Kroz kreativni proces i igru, predmeti mašte postaju utilitarni delovi života i/ili prostora korisnika.

Na radionicu se mogu prijaviti svi zainteresovani srednjoškolci. Učesnici se mogu prijaviti putem mejla na adresu scenskidizajn@uns.ac.rs do 10. decembra 2019.

Fotografija: Nemanja Apić, rad nastao u nastavi na predmetu Dizajn scene 1, autor Selena Bačkalić