OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – GENERACIJA 2019/2020

Ognjen Alimpić
06.11.2000.
Novi Sad, Srbija
ETŠ „Mihajlo Pupin”, Novi Sad
Maja Bogdanović
05.01.2001.
Sremska Mitrovica, Srbija
Prehrambena šumarska i hemijska škola, Sremska Mitrovica
Nina Bogdanović
18.03.2000.
Vrbas, Srbija
Srednja poljoprivredna prehrambena škola, Sombor
Sanja Bunjevac
20.08.1984.
Novi Sad, Srbija
MŠ „7. april“, Novi Sad
Vanja Evđenić
17.07.2000.
Zrenjanin, Srbija
ETŠ „Nikola Tesla“, Zrenjanin
Maryam Kristina Gbaya
29.10.2000.
Newark, New Jersey, SAD
Gimnazija „Isidora Sekulić”, Novi Sad

Teodora Jonuzović
09.02.2000.
Novi Sad, Srbija
Gimnazija „Isidora Sekulić“, Novi Sad
Katarina Mijailović
03.08.1999.
Loznica, Srbija
Srednja ekonomska škola, Loznica
Ljupko Mišeljić
14.07.1996.
Trebinje, RS, BiH
JU Srednja građevinska škola, Banja Luka
Božana Perišić
20.06.2000.
Ljubinje, RS, BiH
JUSŠC „Svetozar Đorović“, Ljubinje
Sara Škvorc
17.11.2000.
Doboj, RS, BiH
JUSŠC „Nikola Tesla“, Brod
Mina Stojanov
09.09.2000.Zrenjanin, Srbija
Zrenjaninska gimnazija, Zrenjanin
Anđela Ubiparip
06.10. 2000.
Trebinje, RS, BiH
Gimnazija „Jovan Dučić”, Trebinje