FOTOGRAFIJA IZ TRI UGLA

FOTOGRAFIJA IZ TRI UGLA

<<<

Prikaz druge izložbe u okviru ciklusa OKO ARHITEKTURE
Fotografija u arhitektonskom stvaralaštvu

FOTOGRAFIJA IZ TRI UGLA – umetnički, pedagoški i naučni rad Vesne Stojaković

30. maj- 12. jun 2013. Društvo arhitekata Novog Sada, ulica Svetozara Miletića 20

U okviru izložbe ,,Fotografija iz tri ugla” biće prikazana tri polja arhitektonskog delovanja Vesne Stojaković u kojima je zastupljena fotografija. Izbor umetničkih radova urađenih za veliki broj konkursa, kao i fotografije izlagane na međunarodnim i domaćim izložbama biće predstavljen u okviru umetničkog stvaralaštva arhitekte Vesne Stojaković. Jedan deo pedagoškog rada realizovan kao Projekat ,,Anamorfoze” u formi studentskih radionica biće ilustrovan dokumentarnom fotografijom i crtežima koji pokazuju koncept ovih projekata. Istraživanje i rezultati primene fotografije u njenom naučnom radu i doktorskoj disertaciji predstavljaće posebnu tematsku celinu u sklopu izložbe.

Vesna Stojaković rođena je 1980. u Novom Sadu. Diplomirala je na novosadskom Fakultetu tehničkih nauka 2004. godine. Naučno zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma stekla je 2011. godine odbranom doktorske disertacije pod naslovom ,,Generisanje prostora na osnovu perspektivnih slika i primena u oblasti graditeljskog nasleđa“. Angažovana je u nastavi Departmana za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 2001. godine. i radi na predmetima: Nacrtna geometrija, Perspektiva, Interpretacije arhitektonskog i urbanističkog dela i Tehnike prezentacije arhitektonskog i urbanističkog dela. Izabrana je u zvanje docenta 2011. godine, a od nedavno je i šef katedre za Teorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmu. Objavila je veći broj naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama. Učestvovala je u nekoliko naučnih i istraživačkih projekata, kao i velikom broju umetničkih konkursa i izložbi fotografija nacionalnog i međunarodnog karaktera. Bavi se i stripom, kao i ilustrovanjem i dizajnom informativnog i propagandnog materijala.

U okviru priloga možete pogledati deo umetničkog, pedagoškog i naučnog rada Vesne Stojaković u kojem je zastupljena fotografija, kao i fotografije sa otvaranja izložbe.