SCENLAB_DANCEFLOOR / ENERGIJA

SCENLAB_DANCEFLOOR / ENERGIJA

četvrtak, 16. maj 2019, 20:00h
Scenska laboratorija „Borislav Gvojić“
Fakultet tehničkih nauka (prizemlje)
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

Energija
Muzika / Milana Nikić i Filip Šćekić / Dve čađave
Dizajn prostora / Jelena Ivančević, Predrag Veljković, Danijela Matović, Nikola Stojadinović, Marija Varga

Energija govori o tome kako se pokret dešava. Uključuje varijacije u protoku kretanja i upotrebu sile, napetosti i težine. Pokret može biti slobodan ili lako zaustavljiv, može biti snažan ili nežan, čvrst ili labav, težak ili lak. Energija se može promeniti u trenutku, a nekoliko vrsta energije može biti istovremeno u igri.

Svoju energiju, u jednosatnom setu majskog izdanja Scenlab dancefloor programa, donose Milana Nikić i Filip Šćekić / Dve čađave