MALI REČNIK NESTAJANJA

MALI REČNIK NESTAJANJA

22 – 25. april 2019. godine
Kulturna stanica „Svilara“
Đorđa Rajkovića 6b, Novi Sad

Otvaranje:
ponedeljak, 22. april, 19:00h

Rad Mali rečnik nestajanja posvećen je različitim vrstama nestajanja – zemlje, okruženja, (nad)nacije, jezika, kuće, načina života, prijatelja, roditelja… za vreme i posle ratova 1990-ih, na prostoru bivše SFR Jugoslavije. Čini ga šest umetničkih iskaza u formi video radova ljudi čiji su životi, neposredno ili posredno, obeleženi nečijim ili nekakvim nestankom.

 

AUTORI:

Slađana Milićević: Bez naziva
Sanja Maljković: Žena koja štrika more
Daniela Dimitrovska i Nenad Milošević: JNA 8b
Monika Ponjavić: Ja/Bosna
Željka Mićanović Miljković: Peti prozor – Sv(ij)et mog d(j)etinjstva
Đurđina Samardžić: Balkan gun

KUSTOS:
Tatjana Dadić Dinulović

MALI REČNIK NESTAJANJA – katalog

TEHNIČKA REALIZACIJA:
Bojana Nikolić i Aleksandra Lozanović

PRODUKCIJA:
Scen (Odsek za umetnost i dizajn), Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu; Kulturna stanica „Svilara“, Novi Sad

Fotografija: Izlog pozorišta Šopalović, Tatjana Dadić Dinulović, 2007.